Seminář z analytické chemie pro KATA II

Příklady - Zimní semestr

Vyjádření výsledků
Gravimetrie
Acidobazické titrace
Oxidačně-redukční titrace
Srážecí titrace
Komplexometrické titrace
Potenciometrie
Coulometrie
Polarografie
Spektrometrie
Chromatografie

Doplňkové materiály

Úvod k potenciometrii