Seminář z analytické chemie pro KATA

Příklady - Letní semestr

Molekulová hmotnost a stechiometrické výpočty
Procenta
Koncentrace a ředění
Chemické rovnice
Výpočty z chemických rovnic
Rozpustnost a součin rozpustnosti
Komplexometrie
pH

Doplňkové materiály

Ujistěte se, že umíte základy
Testíček z matematiky
Doplňky ke koncentracím
Doplňkové příklady
Něco na přemýšlení