Seminář z analytické chemie pro KATA

Účast není nutná, důležité je zvládat látku ze semináře. V průběhu semestru je možné psát tři (týden dopředu ohlášené) průběžné testy, s maximálním počtem bodů 20. Kdo dosáhne z každého z těchto tří průběžných testů alespoň 90 % maximálního počtu bodů, získává zápočet. Dále se na konci semestru (v zápočtovém týdnu a během zkouškového období) píší souhrnné testy s maximálním počtem bodů 30. Souhrnné testy se vypisují a přihlašuje se na ně přes SIS, maximální počet pokusů je tři. Součet bodů z nejlepšího z průběžných testů a souhrnného testu musí pro získání zápočtu dosáhnout alespoň 30 bodů.
Na těchto stránkách lze stáhnout příklady, které se probírají během cvičení.

Letní semestr (MC230S35)

Příklady ke stažení

Zimní semestr (MC230S36)

ZS 2010/2011: Mgr. Hana Dejmková, Pá 9:50 – 11:25, CH2;
Mgr. Václav Červený, PhD., St 8:10 – 9:45, CH4

Příklady ke stažení

Mgr. Hana Dejmková
Místnost 112, tel. 22195 1223, email: hdejmkova@seznam.cz Konzultace: St 12:00 – 14:00
Mgr. Václav Červený
Místnost 102, tel. 22195 1233, email: cerveny2@natur.cuni.cz Konzultace: Út 12:30-13:50